No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2022
Tuần 3, từ ngày 10 tháng 1 năm 2022 tới ngày 16 tháng 1 năm 2022
Từ ngày 03/01/2022 tới ngày 09/01/2022
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 10/01/2022
Thứ ba
Ngày 11/01/2022
Thứ tư
Ngày 12/01/2022
Thứ năm
Ngày 13/01/2022
Thứ sáu
Ngày 14/01/2022
Thứ bảy
Ngày 15/01/2022
Chủ nhật
Ngày 16/01/2022
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập